Chồng nhà người ta-chi hơn 500 triệu để làm rạp chiếu phim cho vợ|Giang ca