Thủ tướng chỉ đạo tạm cho học sinh nghỉ học phòng tránh corona (nCov)