Tránh chốt cô.ng a.n

Một chiêu trò mới được một số người dân áp dụng khi đi ngược làn xe nhưng không bị bắt vì vi phạm luật. Vào giờ cao điểm ở Hà Nội, hằng trăm người...