Hỗn loạn vì tranh nhau khẩu trang ở chợ thuốc lớn nhất Hà Nội