Giá khẩu trang y tế tăng chóng mặt giá lên trời 300 nghìn đồng / 20 cái chỉ trong buổi sáng