Author: Minh

Món quà cho Ngày Thầy thuốc 27/2

(Kenh62) – Ngày thầy thuốc việt nam (27/2) năm nay ngẫu nhiên đúng vào thời điểm cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong cuộc chiến này, các thầy thuốc của chúng...